Środki europejskie dla przychodni Uśmiech

Wsparcie ze środków europejskich

Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 możliwy był zakup sprzętu diagnostycznego umożliwiającego wykonywanie:

  • USG jamy brzusznej
  • USG ginekologiczne
  • ECHO serca
  • aparat ekg
  • holter ekg
  • komputera wraz z oprogramowaniem do archiwizacji badań oraz zdalnego dostępu

Dzięki tym inwestycjom przychodnia Uśmiech jest w stanie zaoferować pacjentom lepszą opiekę medyczną i łatwiejszy dostęp do badań diagnostycznych.

Tytuł projektu:

Sprzęt diagnostyczny oraz rozwiązania informatyczne dla NZOZ Uśmiech

  • Wartość projektu: 267 390,69zł
  • Kwota dofinansowania z EFRR: 154 521,50 zł
  • Nazwa beneficjenta: NZOZ PLR Uśmiech
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013